•  
 • Współpraca
  z Biurem Turystycznym "Gościnna Wieś" - Izabela Witkowska

  Zapraszamy właścicieli obiektów turystycznych do podpisania z nami umowy pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.
  Na podstawie takiej umowy reprezentować będziemy obiekt turystyczny (USŁUGODAWACĘ) wobec turysty (KLIENTA), który przy naszej pomocy zamawiać będzie usługi turystyczne.
  Nasza Firma działa w tym przypadku jako AGENT TURYSTYCZNY reprezentujący USŁUGODAWCĘ.

  Co oferujemy USŁUGODAWCY ?

  • Bezpłatną reklamę (wizytówka i strona indywidualna oraz inne formy reklamy wg uznania AGENTA TURYSTYCZNEGO we własnych i obcych środkach reklamowych).
   Wizytówki obiektów, na rzecz których działamy jako agent turystyczny wyświetlane są w pierwszej kolejności.
  • Przeprowadzenie kategoryzacji obiektu według własnego systemu kategoryzacji.
  • Wykonanie wszystkich czynności formalnych związanych z zawarciem w imieniu USŁUGODAWCY z KLIENTEM umowy o świadczenie usług turystycznych, pobraniem zaliczki i skierowanie KLIENTA na wypoczynek.
  • Pewność przyjazdu KLIENTA na wypoczynek (dzięki mechanizmowi zaliczek i kar umownych).
  • Wymianę KLIENTÓW między poszczególnymi obiektami turystycznymi.
  • Doradztwo pozwalające zoptymalizować funkcjonowanie obiektu turystycznego (wydłużenie sezonu, optymalne ceny, szerszy zakres usług i atrakcji dla turystów sprawdzone procedury i druki, itp.)
  • Informacje prawno-podatkowe oraz dotyczące pozyskania finansowania na inwestycje związane z turystyką.

  Co zyskuje KLIENT ?

  • Prosty, skuteczny sposób zamawiania usług turystycznych za pomocą internetu.
  • Pewność realizacji zamówionych usług.
  • Gwarancję standardu zamówionych usług turystycznych w objętych kategoryzacją obiektach.
  • Rekomendację ze strony AGENTA TURYSTYCZNEGO obiektów maksymalnie zaspakajających oczekiwania KLIENTA.


  Wynagrodzenie za nasze usługi pośrednictwa pobieramy w formie prowizji naliczanej od wartości zamówionych dzięki nam usług turystycznych. Tak więc zarabiamy tylko wówczas gdy sukces odniesie właściciel obiektu turystycznego.

  Więcej informacji o tej formie współpracy wyślemy po wypełnieniu poniższej ankiety:
  • Obiekt:

  • Osoba do kontaktów:

  • captcha
  • Wyślij


© oprogramowanie - tiamak; treść - Biuro Turystyczne "Gościnna Wieś"